Skriv 32 moduler

TYP 32 MODULER (USA)

TYPE 32 MODULES

Twin USA uttag U1 (69 * 36 mm)

Twin USA Socket U2 (69 * 36mm)

Twin USA Socket (GFCI) U3 (69 * 36mm)

TYPE 32 MODULES 02

15A TR-uttag U4

20A TR-uttag U5

15A duplexuttag U6

15A WR-duplexuttag U7

TYPE 32 MODULES 03

25A GFCI U8

20A GFCI U9

Twin 2.1A USB + 15a sockdet Duplex U10

Twin 2.1 usb + 20A uttag U11

TYPE 32 MODULES 04

Twin 2.1A USB + Enkel 15A U12

4 USB, 4 port U13

HDMI + FCA U14

HDMI + 3 FCA U15