Vad är ett golvuttag?

Vad är ett golvuttag?

Ett golvuttag är en pluggen som sitter i golvet. Denna typ av uttag kan tillverkas för en mängd olika kontakter, men används oftast för el-, telefon- eller kabelanslutning. Användning av golvuttag är starkt reglerad av konstruktionskoder i många områden.

Eluttag eller uttag finns oftast i väggar.

I de flesta fall finns eluttag och andra typer av uttag i väggar eller bottenplattor. I ett vanligt bostads- eller kommersiellt rum är sådana uttag vanligtvis belägna en kort bit över golvet och kan placeras ovanför bänkskivor i badrum och kök. I vanlig industriell konstruktion placeras de flesta sådana uttag antingen i väggar eller på stolpar nära maskiner. I vissa fall är dock ett golvuttag önskvärt eftersom det förhindrar att sladdar går på platser där de kan utgöra en risk för utlösning.

Till exempel kan ett bostadsrum vara utformat på ett sådant sätt att soffor inte kan placeras mot väggar utan att blockera inträde i andra rum. Om husägaren vill sätta en läslampa i ena änden av soffan, måste hon köra sladden över golvet till närmaste eluttag. Detta kan vara oattraktivt. Det kan också utgöra en risk för att ett husdjur eller en familjemedlem snubblar på sladden, vilket kan skada både utlösaren och lampan. Att placera ett golvuttag nära soffan eliminerar detta problem.

Baksidan av myntet är att pluggar placerade i felaktigt placerade golvuttag faktiskt kan bli risker för sig själva. Detta gäller särskilt i industriella och kommersiella byggnader där ansvar alltid är ett problem. Golvuttag anses också av många utgöra en större brandrisk än vägguttag.

Det kan vara svårt att installera golvuttag under nybyggnation i vissa delar av världen. Många konstruktionskoder förbjuder installation av ett golvuttag helt. Andra föreskriver att de endast ska installeras i hårda golv som kakel eller trä och inte i mjuka golv som mattor. Andra tillåter golvuttag i industriell konstruktion men inte i bostads- eller kommersiell konstruktion, medan andra dikterar raka motsatsen.

Kabeldragning eller installation av ett golvuttag i en befintlig byggnad kan eller inte tillåts med kod. Om så är fallet kan koden kräva att arbetet utförs av en licensierad elektriker. Om lokala koder tillåter installation av golvuttag, bör husägaren komma ihåg att sådan installation kan vara dyr eller omöjlig om elektrikern inte kan komma åt golvets undersida, t.ex. när det gäller betonggolv. Om golvet är på andra våningen kan en del av taket nedan behöva tas bort för att installera uttaget.


Inläggstid: Aug-25-2020